Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Polypodiopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng đa túc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Phần đông các tác giả phân chia lớp này thành 3 dưới lớp.

A. Dưới lớp Dương xỉ - Polypodiidae

Đặc điểm: Là một dưới lớp lớn trong ngành Dương xỉ. Gồm phần lớn các Dương xỉ hiện sống, mang đặc điểm.

- Gồm những cây có thân rễ hay thân gỗ lớn.

- Cấu tạo thân chủ yếu là một kiểu đa trụ

- Túi bào tử phân hoá cao gồm một lớp tế bào và có vòng cơ để mở túi. Hình dạng và vị trí vòng cơ khác nhau ở những bộ, họ khác nhau trong dưới lớp.

- Chứa bào tử giống nhau, nẩy mầm cho nguyên tản lưỡng tính.

Phân loại: Gồm 4 bộ Osmundales, Schizaeales, Polypodiales, Cyatheales. Có tới 14 họ, 270 chi và gần 10.000 loài.

B. Dưới lớp rau bợ nước - Marsileidae

Đặc điểm: Thân thảo, sống ở nước, có thân rễ nằm ngang. Lá kép gồm 4 lá chét. Cơ quan sinh sản là các túi bào tử tập trung thành ổ túi. Ổ túi bào tử nằm ở trong một tổ chức đặc biệt gọi là “quả bào tử “. Quả bào tử lúc còn non có hình hạt đậu, có cuống dài đính trên cuống lá, có 4 ô ở mỗi quả hay nhiều túi xếp thành dãy. Hai dãy ổ túi bám chặt vào vòng nhày hình thành từ mô nằm bao quang ổ túi. Bên ngoài có các áo túi bọc gồm 2 mảnh. Mỗi ổ gồm 8 - 16 túi. Vách túi không có vòng cơ. Bào tử giống nhau về hình dạng nhưng khác nhau về kích thước. Quả bào tử chỉ được hình thành khi điều kiện sống bất lợi, còn bình thường thì sinh sản theo kiểu dinh dưỡng.

Phân loại: Gồm 1 bộ, 1 họ, 3 chi là Regnelidium (6 loài) Pilularia (1 loài) và Marsilea (65 loài). Ở nước ta có 2 loài.

- Marsilea quadrifolia L. Quả bào tử có cuống đính trên cuống lá - Đây là loài phổ biến.

- Marsilea minuta L. Quả bào tử đính trên thân rễ. Ít phổ biến

Dùng để chữa sỏi thận, thông tiểu, đái ra albumin, sưng vú, tắc tuyến sữa.

 

C. Dưới lớp Bèo ong - Salviniidae

Đặc điểm: Gồm những Dương xỉ sống ở nước, thân nhỏ, có rễ hay không có rễ chính thức, sống trôi nổi trên mặt nước. Quả bào tử gồm một số túi bào tử chứa các bào tử khác nhau. Bào tử lớn và bào tử nhỏ hình thành trong các quả bào tử khác nhau. Sau khi nẩy mầm, bào tử nhỏ phát triển thành nguyên tản hết sức đơn giản. Sau lần phân chia thứ nhất, tế bào đầu tiên của nguyên tản hình thành 3 tế bào. Tế bào cuối cùng sau lần phân chia thứ hai hình thành tế bào rễ và tế bào dinh dưỡng. Hai tế bào còn lại sau lần phân chia thứ hai hình thành một tế bào sinh tinh và 2 tế bào vách. Cuối cùng từ một nguyên tản tạo ra 8 tinh trùng. Còn bào tử lớn hình thành từng cái một trong mỗi túi bào tử. Chúng nấy mầm khi còn trong túi bào tử .

Phân loại: Gồm 1 bộ và chia ra 2 họ.

Nhiều tài liệu về Cổ sinh học Dương xỉ cho phép chúng ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm Dương xỉ riêng lẻ và quan hệ của chúng với các ngành khác.

Xét về nguồn gốc thì ngành Dương xỉ nối liền với ngành Dương xỉ trần. Từ Dương xỉ đã xuất hiện ra tiền Dương xỉ, đặt nền móng cho các nhóm còn lại của ngành Dương xỉ

Qua quá trình tiến hoá, các đại diện của ngành này đã dần dần chuyển hoá nên không thể là tổ tiên trực tiếp của ngành Thông và ngành Ngọc Lan được. Chỉ có thể tìm tổ tiên của các ngành thực vật tiến hoá về sau trong số những đại diện của ngành này có dạng ít chuyển hoá hơn của Dương xỉ cổ với túi bào tử có vách dày.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta

CÁC BỘ
Aspleniales
Cyatheales
Gleicheniales
Hymenophyllales
Marsileales
Osmundales
Polypodiales
Pteridales
Salviniales
Schizaeales

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024