Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Polygonales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau răm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Rau răm (danh pháp khoa học: Polygonales) là tên gọi của một bộ thực vật có hoa, được một số hệ thống phân loại thực vật cũ công nhận, chẳng hạn hệ thống Wettstein phiên bản sửa đổi cuối cùng năm 1935, hệ thống Engler trong lần cập nhật năm 1964 hay hệ thống Cronquist phiên bản năm 1981. Định nghĩa của bộ này thông thường bao gồm:

    * Bộ Polygonales

          Họ Polygonaceae

Trong các hệ thống này thì bộ Polygonales được đặt gần với bộ Cẩm chướng (Caryophyllales hay tên gọi cũ hơn của bộ này là Centrospermae). Cronquist đặt bộ Rau răm trong phân lớp Caryophyllidae của ông, bao gồm ba bộ.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Polygonaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024