Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Plumbaginales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đuôi công
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Bạch hoa đan hay bộ Đuôi công (danh pháp khoa học: Plumbaginales) là tên gọi của một bộ thực vật có hoa. Bộ này được một vài hệ thống phân loại thực vật công nhận, chẳng hạn như hệ thống Wettstein trong phiên bản cuối cùng năm 1935 hay hệ thống Engler phiên bản năm 1964 và hệ thống Cronquist phiên bản gốc năm 1981. Định nghĩa của nó thông thường như sau:

    * Bộ Plumbaginales

          Họ Plumbaginaceae - họ Bạch hoa đan

Cronquist đặt bộ này trong phân lớp Caryophyllidae bao gồm 3 bộ. Hệ thống APG II năm 2003 đưa bộ/họ này vào trong bộ Cẩm chướng (Caryophyllales) mở rộng.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Plumbaginaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024