Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Plumbaginaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa bướm (Đuôi công)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Plumbaginaceae Juss. 1789

Thường là cỏ nhiều năm hoặc cây bụi nhỏ. Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm.

Đặc trưng với hoa mọc thành chùm và mọc về một phía của trục hoa, có đài khô xác gồm 5 phiến, bền. Cánh hoa thường hợp, bền (tràng tồn). 5 nhị mọc đối diện với các cánh hoa hoặc với thùy của tràng và khi đó chỉ nhị dính rên ống tràng. Bộ nhụy gồm 5 lá noãn hợp tiêu (lysicarp) thành bầu thượng 1 ô với 5 vòi rời. Noãn 1, đính gốc, ở trên giá noãn dài ình chỉ và gần như bao quanh lấy noãn.

Thế giới có 15 chi, 500 loài, phân bố khắp nơi nhưng tập trung nhiều ở Địa Trung Hải.

Việt Nam có 3 chi, 5 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Plumbaginales

CÁC CHI
Limonium
Plumbago
Statice

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024