Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Pittosporaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hắc châu (Cườm thảo, Khuy áo)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Pittosporaceae R. Br. 1814

Cây gỗ nhỏ. Lá nguyên, dai, không có lá kèm.

Hoa lưỡng tính có xu hướng đơn tính hay đa tính, đều, mẫu 5 thường đài và tràng dính ở gốc; cánh hoa hợp thành ống rõ, không có triền và hạt phần lớn chìm trong lớp cơm dính. Nhị 5 dính với lá đài; bầu trên 1 hay nhiều ô với 2 hàng giá noãn ở bên.

Quả nang hay nạc, có cuống phình ở gốc và ngọn, vỏ quả trong nhăn nheo. Hạt màu hồng

Thế giới có 9  chi, 240  loài, phân bố ở Cổ thế giới và châu Úc.

Việt Nam có 1 chi (Pittospora), 10 loài

Phân loại: Dựa vào quả, họ này được chia thành 2 tông: Pittosporeae và Billardiereae, gần với Escallonioideae (Saxifragaceae).

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, cho gỗ (Pittoporum spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Pittosporum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024