Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Piperaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiêu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Piperaceae Agardh 1824

Dây leo bám có nhiều rễ xuất phát từ đốt. Lá hình tim hay hình trứng, có mùi thơm, gân chân vịt. Cụm hoa dạng bông dày, mọng nước.

Số chi / số loài: 5 / 2000

Phân bố: Liên nhiệt đới, thường ở rừng mưa

Phân loại: Piperomia tách làm một họ riêng, phân biệt bởi cây thảo, hoa có một lá noãn, 2 nhị đối diện với một lá hoa gần với Saururaceae

Giá trị kinh tế: Hạt làm gia vị: P. nigrum hoặc rễ: P. methysticum, nấu nước uống như ở Pôlynêzi và ăn trầu ở Việt Nam.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales

CÁC CHI
Lepianthes
Peperomia
Piper
Zippelia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024