Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Pinopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thông, Hạt trần
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Chia làm 2 lớp:

Dưới lớp thông tuế - Cordaitidae.

Gồm một bộ Thông tuế, đã hóa thạch, sống từ kỷ Devon muộn, phát triển mạnh ở kỷ Carbon và Permi. Đó là những cây gỗ lớn, phân cành mạnh, lá hình bầu dục, dài 1 m, rộng 20 cm. Có loài chỉ 3 - 4 cm. Thân có cấu tạo thứ cấp, một số mang tính chất giống Thông, một số khác có cấu tạo giống Tuế.

Nón đơn tính khác gốc. Lá bào tử nhỏ có dạng 2, 6 túi (bào tử) phấn. Túi bào tử lớn có vỏ kép chính là noãn giống Tuế.

Bộ Thông Tuế là nhóm trung gian giữa bộ Tuế và bộ Thông.

 

Dưới lớp Thông - Piniidae

Đặc điểm: Gồm phần lớn những cây gỗ lớn, có lá nhỏ, phân cành mạnh, có thể đạt tới 150m, có cấu tạo gỗ giống nhau: vỏ mỏng, trụ thân lớn, gỗ gồm nhiều quả bào. Lá hình kim, hình vảy hay mũi mác.

Cơ quan sinh sản hoàn toàn hình thành nón.

- Nón đực gồm các lá bào tử nhỏ xếp chung quanh một trục bền, dưới mỗi lá bào tử nhỏ có mang 2 túi phấn 2 bên trong chứa nhiều hạt phấn. Hạt phấn của Thông có mang 2 túi khí ở hai bên.

- Nón cái gồm các lá bào tử lớn xếp chung quanh một trục theo đường xoắn ốc. Gốc có lá bắc, mặt bên có noãn. Sự thụ phấn nhờ gió.

Trong sự thụ tinh chỉ có một tinh tử của ống phấn phối hợp với tế bào trứng. Còn tinh tử thứ hai không dùng đến (nên gọi là sự thụ tinh đơn).

Phôi thường có nhiều lá mầm. Hạt phán tán nhờ có lớp vỏ của lá noãn làm thành cánh ở phía trên. Khác với Tuế, ở Thông tinh trùng không có roi. Sự thụ tinh không cần nước.

Phân loại: Chỉ gồm một bộ là bộ Thông Pinales gồm 8 họ, 55 chi và gần 600 loài. Có nhiều ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế như gỗ, dầu và đối với việc hình thành thảm thực vật như trên trái đất.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta

CÁC BỘ
Pinales

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024