Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Phytolaccaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thương lục (Diệp sơn)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Phytolaccaceae R.Br. 1818

Cỏ hoặc cây bụi nhỏ, lá đơn mọc cách, không có lá kèm.

Hoa lưỡng tính, hợp thành chùm (có khi đối diện với lá). Lá đài thường 4-5, không có cánh hoa. Nhị 4 hoặc 10, khi đẳng số với lá đài thì xen kẽ với chúng. Bộ nhụy gồm 1 hoặc nhiều lá noãn hợp thành bầu thượng, các vòi rời nhau.

Thế giới có 19chi, 130 loài, phân bố ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhất là châu Mỹ.

Việt Nam có 2 chi, 3 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI
Phytolacca
Rivina
Rivinia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024