Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Phyllanthus emblica L.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Me rừng; Me mận; chùm ruột núi; mắc kham
Tên khác: Emblica officinalis Gaertn.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Phyllanthus emblica - VADINH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Phyllanthus emblica - VADINH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Phyllanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022