Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Penthoraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xà căn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Penthoraceae Rydberg ex Britt. 1901

Cỏ nhiều năm. Lá khô xác, không có lá kèm.

Hoa lưỡng tính, thường mẫu năm, thường không có tràng (hoặc cánh hoa rất nhỏ). Nhị gấp đôi số lá đài, xếp thành 2 vòng obdiplostemon. Bầu thường gồm 5-6-7(8) lá noãn dính nhau ở nửa dưới. Quả nhiều đại dính nhau.

Thế giới có 1 chi, 3 loài phân bố ở Đông Á và Bắc Mỹ

Việt Nam có 1 loài Xà căn - Penthorum  chinensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Penthorum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024