Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Pentaphragmataceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau tai voi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales

CÁC CHI
Pentaphragma

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024