Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pentaphragma sinense Hemsl. & Wils. 1906 (FCLV, 9:42; CCVN, 3:115).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bánh lái; Bánh tái; Rau tai nai; Rau tai voi; Ngũ cách tàu
Tên khác: Francifleurya poilanei Gagnep. 1927; Pentaphragma poilanei (Gagnep.) Gagnep. 1928 (FGI, 3:698);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Pentaphragmataceae
Chi: Pentaphragma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024