Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pentapanax racemosus Seem.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngũ đinh chùm
Tên khác: Parapentapanax racemosus (Seem) Hutch.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook.f. ex Marchand. - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook.f. ex Marchand. - TNBON.jpg

 

Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook.f. ex Marchand. 2 - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook.f. ex Marchand. 2 - TNBON.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Araliaceae
Chi: Pentapanax

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024