Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Patrinia villosa (Thunb.) Juss.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bại tượng hoa trắng; Cỏ bồng lông.
Tên khác: Valeriana villosa Thunb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Dipsacales
Họ: Valerianaceae
Chi: Patrinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024