Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Paris hainanensis Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trọng lâu hải nam
Tên khác: Daiswa hainanensis (Merr.) Takht., D. hainanensis ssp. vietnamensis Takht., Paris vietnamensis (Takht.) H. Li.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Melanthiaceae
Chi: Paris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024