Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Paris delavayi Franch.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trọng lâu kim tiền
Tên khác: Paris henryi Diels, Daiswa delavayi (Franch.) Takht.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Paris delavayi - VAT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Paris delavayi - VAT.jpg

 

Paris delavayi 2 - VAT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Paris delavayi 2 - VAT.jpg

 

Paris delavayi 3 - VAT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Paris delavayi 3 - VAT.jpg

 

Paris delavayi 4 - VAT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Paris delavayi 4 - VAT.jpg

 

Paris delavayi 5 - VAT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Paris delavayi 5 - VAT.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Melanthiaceae
Chi: Paris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024