Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Parinari annamensis (Hance) J.E. Vidal, 1964 (CCVN, 1:1016)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cám; Cám
Tên khác: Parinarium annamense Hance, 1877;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Rosales
Họ: Chrysobalanaceae
Chi: Parinari

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024