Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Parashorea chinensis H. Wang, 1981 (CCVN, 1: 552).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chò chỉ; Mạy kho; mạy khay
Tên khác: Shorea chinensis (H. Wang) H. Zhu, 1992, nom. Illeg., non Merr. (1922 = Hopera chinensis (Merr.) Hand.-Mazz.).;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Dipterocarpaceae
Chi: Parashorea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024