Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Paphiopedilum purpuratum (Lindl.) Stein
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hài tía; Hài vân
Tên khác: Cypripedium purpuratum Lindl., Cordula purpurata (Lindl.) Rolfe, Cypripedium sinicum Hance ex Reichb. f., Paphiopedilum aestivum Z. J. Liu & J. Y Zhang;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Paphiopedilum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024