Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Paphiopedilum herrmannii Fuchs & Reisinger
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hài herrmann
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Paphiopedilum herrmannii - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Paphiopedilum herrmannii - CXCANH.jpg

 

Paphiopedilum herrmannii 2 - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Paphiopedilum herrmannii 2 - CXCANH.jpg

 

Paphiopedilum herrmannii 3 - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Paphiopedilum herrmannii 3 - CXCANH.jpg

 

Paphiopedilum herrmannii 4 - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Paphiopedilum herrmannii 4 - CXCANH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Paphiopedilum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024