Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Papaverales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: A phiến (Anh túc)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Anh túc là tên gọi của một đơn vị phân loại cấp bộ cho thực vật. Nó được sử dụng trong một vài hệ thống phân loại, chẳng hạn như hệ thống Cronquist. Theo hệ thống này thì bộ Anh túc bao gồm các họ: Papaveraceae (anh túc) nghĩa hẹp (sensu stricto), Fumariaceae (tử cận, bao gồm cả các thành viên trong họ tùy ý tách ra Pteridophyllaceae), và đặt bộ này nằm trong phân lớp Magnoliidae.

Hệ thống APG và hệ thống APG II không công nhận bộ này mà đặt các họ trong bộ hoặc là riêng biệt hoặc chỉ như một họ duy nhất là họ Anh túc nghĩa rộng (sensu lato) vào trong bộ Mao lương (Ranunculales).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Fumariaceae
Papaveraceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024