Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Papaveraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thuốc phiện (A phiến, Anh túc)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Papaveraceae Juss. 1789

Cây thảo hàng năm, có mủ vàng, trắng hay trong. Lá đơn xẻ sâu. Hoa to có màu sắc, có 2 lá đài tự do, rụng sớm trước khi hoa nở, có 2 vòng cánh tràng, mỗi vòng 2 cái, rời; nhiều nhị, xếp vòng đôi khi chỉ nhị dạng cánh với bao phấn mở dọc; bầu trên, 1 ô với các giá noãn bên, nhiều noãn. Quả nang, mở van hay lỗ

Thế giới có 26 chi,  250 loài phân bố ở Ôn đới hay núi cao nhiệt đới.

Ở Việt Nam có 3 chi, 4 loài

Phân loại: Họ này đôi khi để gần với Cruciferae, Capparadaceae và Resedaceae trong cùng một bộ hoặc đôi khi đặt gần với Fumariaceae.

Giá trị kinh tế: Là họ có cây thuốc phiện để làm thuốc (Papaver somniferum), để nhuộm, làm xà phòng, làm cảnh.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Papaverales

CÁC CHI
Argemone
Papaver

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024