Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Panicum auritum Presl ex Nees
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ ống tai; Bấc tai; Bấc đa hình
Tên khác: Sacciolepis aurita (Presl ex Nees) E. & A. Camus, Agrotis indica Lour., Hymenachne polymorpha Bal., Sacciolepis polymorpha (Bal.) A. Chase, Sacciolepis polymorpha var. genuina A. Camus, Panicum balansae Crevost & Lem.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Panicum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024