Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Pandanales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dứa dại
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Dứa dại hay bộ Dứa gai  là một bộ trong thực vật có hoa, với sự phân bổ rộng khắp khu vực nhiệt đới.

Hệ thống APG II năm 2003 đặt bộ này trong nhánh thực vật một lá mầm và bao gồm 5 họ như sau:

    * Cyclanthaceae
    * Pandanaceae
    * Stemonaceae
    * Triuridaceae
    * Velloziaceae

Theo định nghĩa này thì bộ bao gồm một số loài cây gỗ, cây bụi, dây leo và cây thân thảo trông tương tự như dừa hay cọ.

Phân loại cũ

Trong các phân loại cũ hơn, chẳng hạn như trong phân loại năm 1998 của hệ thống APG thì bộ này bao gồm 4 họ là:

    * Cyclanthaceae
    * Pandanaceae
    * Stemonaceae
    * Velloziaceae

Hệ thống Cronquist năm 1981 đặt bộ này trong phân lớp Arecidae của lớp Liliopsida [=thực vật một lá mầm] và chỉ có một họ Pandanaceae

Hệ thống Wettstein năm 1935 đặt bộ này trong lớp Monocotyledones và sử dụng định nghĩa khác, bao gồm:

    * Pandanaceae
    * Sparganiaceae
    * Typhaceae

Hệ thống Bentham & Hooker năm 1883 có bộ tương tự dưới tên gọi Nudifloreae, bao gồm:

    * Aroideae
    * Cyclanthaceae
    * Lemnaceae
    * Pandaneae
    * Typhaceae

Sử dụng

Một vài loài trong bộ này sản sinh ra lá tương tự như những chiếc đai, có thể dùng đan rổ rá; chi Pandanus (họ Pandanaceae) được sử dụng rộng khắp tại châu Đại dương để lợp mái nhà, đan rổ rá và làm quần áo, còn lá của Carludovica palmata (họ Cyclanthaceae) được dùng làm mũ Panama.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida

CÁC HỌ
Pandanaceae
Triuridaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024