Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Palaquium annamensis Lecomte
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chây trung bộ; Chây nam; Giao mộc trung bộ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Palaquium annamense 1- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Palaquium annamense 1- SHOANG.jpg

 

Palaquium annamense 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Palaquium annamense 2- SHOANG.jpg

 

Palaquium annamense 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Palaquium annamense 3- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ebenales
Họ: Sapotaceae
Chi: Palaquium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024