Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Oxalidaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chua me (Me đất)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Oxalidaceae R. Br. 1817

Cây gỗ (Khế - Averrhoa carambola) hay cây thảo mọc sát đất (chua me đất - Oxalis spp.) có lá kép lông chim hay chân vịt thường 3 lá chét tròn đầu, thường có vị chua.

Hoa lưỡng tính, cụm dạng tán, hoa mẫu 5, có cánh hoa lớn, có màu vàng hay hồng. Bộ nhị obdiplostemon, chỉ nhị hợp thành ống ngắn, không có triền. Bộ nhụy gồm 5 lá noãn hợp thành bầu thượng 5 ô.

Quả nang chẻ ô (loculicide) hay mọng thường có gờ xung quanh. Hạt có phôi thẳng vùi trong nội nhũ nạc và to.

Thế giới có 5 chi, 900 loài, phân bố ở Trung tâm phân bố là vùng nhiệt đới và á nhiệt đới nhưng nó cũng mở rộng đến vùng ôn đới.

Họ Chua me đất có khoảng 5-16 chi (tùy theo hệ thống phân loại) gồm các loài cây thân thảo, cây bụi và cây gỗ nhỏ, với phần lớn các loài (khoảng 700-900 loài) thuộc về chi Oxalis (chua me đất). Các thành viên của họ này thông thường có các lá kép với lá chét hình gối, với cái gọi là các "chuyển động ngủ", do chúng mở ra khi có ánh sáng và khép lại khi tối trời. Chi Khế (Averrhoa), thường hay được đặt trong họ này, nhưng đôi khi cũng được đặt trong họ riêng của chính nó là Averrhoaceae. Chi Eichleria hiện tại được APG xếp vào họ Dây trường điều hay còn gọi là họ Dây khế (Connaraceae) như là từ đồng nghĩa của chi Dây khế (Rourea) (theo APG, 2009).

Công dụng: Quả và lá ăn được (Averrhoa carambola), một vài loài làm cảnh (A. bilimbi).

Các loài trong họ này là các thực vật C3 hay CAM, thường tích lũy các muối oxalat.

Các lá nói chung có các khoang bài tiết. Hoa đơn độc hay mọc thành cụm dạng xim hay tán, các hoa lưỡng tính thông thường là dạng khác vòi nhụy (heterostylous), đôi khi có các hoa nhỏ dạng thụ phấn ngậm trong chồi (hoa không nở mà tự thụ phấn ngay trong chồi).Lá chua,lợi tiểu và mát. Quả chủ yếu thuộc dạng quả nang hoặc quả mọng.

Phân loại: Họ này có họ hàng với Geraniacece và Linaceae nhưng phân biệt với Geraniaceae là có 5 vòi và hạt có rốn. Hiện nay một số tác giả tách các chi cây gỗ thành một họ riêng: Averrhoaceae (họ Khế).

Ở Việt Nam gặp 4 loài chua me đất mọc hoang là chua me núi (Oxalis acetosella) có hoa màu trắng vân hồng, chua me đất hoa hồng (Oxalis corymbosa), chua me đất hoa vàng (Oxalis corniculata) và me đất đỏ (Oxalis deppei). Cây chua me đất hoa vàng là loài hay gặp nhất ở Việt Nam (theo Nguyễn Tiến Bân và cộng sự, 2003).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Averrhoa
Biophytum
Oxalis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024