Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ornithochilus difformis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Điểu thiệt; Lan môi chim
Tên khác: Aerides difforme Wall. ex Lindl., Sarcochilus difformis (Wall. ex Lindl.) T. Tang & F. T. Wang, Trichoglottis difformis (Wall. ex Hook. f.) Ban & Huyen, Ornithocephalus eublepharum Hance, Ornitochilus fuscus Wall. ex Hook. f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Ornithochilus difformis - CXCANH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Ornithochilus difformis - CXCANH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Ornithochilus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024