Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ormocarpum cochinchinensis (Lour.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bồn bồn; Dang; mạng quả
Tên khác: Diphaca cochinchinensis Lour.; Solulus cochinchinensis (Lour.) Kuntze; Hedysarum sennoides Willd.; Ormocarpum sennoides (Willd.) DC.; O. glabrum Teysm. & Binn,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Ormocarpum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024