Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Opuntia dillenii (Ker- Gawl.) Haw. 1829 (CCVN, 1:913)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vợt gai; Xương rồng bà gai; Tiên nhân chưởng
Tên khác: Cactus dillenii Ker- Gawl. 1820. - Opuntia elatior Mill. 1768 (CCNVN, 1:478);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Cactaceae
Chi: Opuntia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024