Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Onagraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau mương (Rau dừa, Dừa nước)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Onagraceae Juss. 1789

Cây thảo mọc dọc theo mương nước. Lá đơn mọc cách hay mọc đối.

Hoa thường đơn độc mọc ở nách, ống hoa hình chén dính với bầu và nhiều khi vượt lên trên bầu. Thùy đài xếp van, cánh hoa nếu có thì thường có móng dài. Bộ nhị diplostemon hoặc nhị đồng số với lá đài. Bộ nhụy gồm 4 lá noãn hợp thành bầu hạ 4 ô. Noãn nhiều đính trung trụ. có bầu dưới rất dài, có góc với các cánh hoa ở đỉnh thường màu vàng. Lá đài thường 2, cánh hoa 2 - 4 và 4 - 8 nhị.

Thế giới có 20 chi, 650 loài, phân bố ở Toàn cầu, chủ yếu Tây Nam và Bắc Mỹ

Việt Nam có 6 chi, 10 loài.

Phân loại: Là đối tượng nghiên cứu di truyền: 6 tông: Onagreae (Oenothera) và 5 tông nhỏ: Fuchsieae (Fuchsia), Lopezieae (Lopezia), Circaeae (Circaea), Jussiaeeae (Ludwigia), Epilobieae (Epilobium). Họ này có quan hệ với Lythraceae, Myrtaceae, Melastomataceae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, làm rau ăn và làm thuốc (Ludwigia).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI
Circaea
Epilobium
Fuchsia
Godetia
Ludwigia
Oenothera

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024