Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Olacaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương đầu, Mao trật, Thiết thanh
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Olacaceae - Họ Dương đầu:

Cây bụi hay cây gỗ thường tròn, đôi khi leo hay bán ký sinh. Lá đơn nguyên, mọc cách, không có lá kèm.

Hoa thường lưỡng tính, đều màu xanh hay trắng, mẫu 3 - 6, cánh hoa rời hoặc hơi hợp ở gốc, các lá đài dính, với 1 trong các thùy tiêu giảm; cánh tràng xếp van. Nhị gấp 2 số cánh tràng và đối diện với chúng, chỉ nhị rời hoặc hợp thành cột, có triền ở trong hay ở ngoài nhị, bao phấn mở lỗ. Bầu chìm trong đế, có 1 - 3 ô, mỗi ô chứa 1 noãn. Đầu nhụy 5 thùy.

Quả thường là dạng hạch 1 hạt thường nằm trong đài đồng trưởng hay quả dẻ.

Thế gới có 25 chi và 200 loài phân bố ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới.

Việt Nam có 4 chi và trên 10 loài.

Phân loại: Có quan hệ với CelastraceaeOpiliaceae.

Giá trị kinh tế: Cho gỗ, quả ăn hay làm cảnh. Ở nước ta có 1 loài dây leo là Dây hương - Erythropalum scandens.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales

CÁC CHI
Anacolosa
Harmandia
Olax
Ximenia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024