Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ochrosia oppositifolia (Lam.) K. Schum.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chay lang; Chai bông
Tên khác: Cerbera oppositifolia Lam.; Neisosperma oppositifolia (Lam.) Fosb. et Sachet; Ochrosia borbonica auct., non J. Gmelin;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae
Chi: Ochrosia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024