Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ochrocarpos siamensis (Miq.) T. Anders. 1874 (CCVN, 1:558)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trau tráu; Châu chuấ; bạch mai; Mun mút; Rôc (SFGI)
Tên khác: Calysaccion siamense Miq. 1864 .- Mammea siamensis T. Anders. 1867 (VFT: 101);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Clusiaceae
Chi: Ochrocarpos

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024