Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mai vàng; Hoàng mai; Huỳnh mai
Tên khác: Elaeocarpus intergerrimus Lour., Ochna wallichii Planch., Discladium harmandii Tiegh., Ochna harmandii (Tiegh.) Lecomte;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Ochnaceae
Chi: Ochna

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024