Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Oberonia mucronata (D.Don) Ormerod & Seidenf.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Móng rùa mũi nhọn; Móng rùa lá lưỡi dòng; Lan quạt lá đuôi diều
Tên khác: Stelis mucronata D. Don, Oberonia iridifolia Roxb. ex Lindl., Cymbidium iridifolium Roxb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Oberonia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024