Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Nyctaginaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa phấn (Bông phấn, Hoa giấy)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGNyctaginaceae Juss. 1789

Cây bụi hoặc cỏ, lá đơn mọc cách hay đối, không có lá kèm

Hoa thường lưỡng tính, không có cánh hoa, đặc trưng bởi gốc hoa có lá bắc sặc sỡ trông giống như đài hoa. Đài hình ống, thường mẫu 5 và có dạng cánh hoa. Nhị thường đẳng số và xen với lá đài. Bộ nhụy gồm 1 lá noãn, bầu thượng, vòi dài.

Quả hạch khô, hạt có phôi cong và có ngoại nhũ to.

Thế giới có 30 chi, 300 loài, phân bố ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, chủ yếu ở châu Mỹ, ít khi ở châu Phi và châu Á.

Việt Nam có 4 chi, 7 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI
Bougainvillea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023