Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Nepenthales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nắp ấm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Nắp ấm hay còn có tên gọi khác là Nắp bình, Bình nước là một danh pháp thực vật cho một bộ thực vật có hoa. Tên gọi này được sử dụng trong hệ thống Cronquist cho bộ thuộc phân lớp Sổ (Dilleniidae) và trong phiên bản năm 1981 của hệ thống này thì nó bao gồm các họ sau:

    * bộ Nepenthales

          họ Droseraceae - họ Gọng vó, cẩm địa la, mao cao
          họ Nepenthaceae - họ Nắp ấm (Cựu thế giới)
          họ Sarraceniaceae - họ Nắp ấm (Tân thế giới)

Hệ thống APG II

Hệ thống APG II đưa họ cuối cùng vào trong bộ Thạch nam (Ericales) và hai họ đầu tiên vào bộ Cẩm chướng (Caryophyllales). Điều này là ngược lại với cái mà người ta có thể mong chờ khi chỉ xem xét theo phương pháp bắt côn trùng.

Theo phương pháp bắt côn trùng thì họ Droseraceae đứng riêng, các loài cây gọng vó bắt côn trùng bằng các giọt nhỏ chất keo dính và trong họ này thì cây bắt ruồi Vệ Nữ (Dionaea muscipula) bắt côn trùng trong lá bằng các răng cài vào nhau. Hai họ còn lại là các loài cây nắp ấm, chúng giết chết con mồi bằng cách dìm cho chúng chết trong dung dịch nước (chứa các enzym tiêu hóa hay vi khuẩn) bên trong ấm của chúng.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Droseraceae
Nepenthaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024