Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Neodistemon indicum (Wedd.) Babu & Henry
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tân lưỡng hùng; Song hùng ấn
Tên khác: Distemon indicum Wedd, Distemon Grossum Wall. ex Wedd. in DC, Urtica grossa Wall;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Urticaceae
Chi: Neodistemon

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023