Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Neocinnamomum caudatum (Nees) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Re mới đuôi; Rè đuôi; Khảo quân
Tên khác: Cinnamomum caudatum Nees; Laurus caudate Wall. Ex Nees; Neocinnamomum poilanei Liou; N. yunnanense Liou;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae
Chi: Neocinnamomum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024