Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Nechamandra alternifolia (Roxb. ex Wight) Thwaites
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lưu hùng; Rong chân thỏ
Tên khác: Vallisneria alternifolia Roxb. ex Wight; Nechamandra roxburghii Planch.; Lagarosiphon roxburghii (Planch.) Benth.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Hydrocharitaceae
Chi: Nechamandra

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024