Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Narthericaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ sao
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Họ Cỏ sao (danh pháp khoa học: Nartheciaceae) là một họ trong thực vật có hoa. Họ này chỉ được một ít các nhà phân loại học thực vật công nhận.

Hệ thống APG II công nhận họ này và đặt nó trong bộ Củ nâu (Dioscoreales) của nhánh monocots. Theo định nghĩa trong APG II thì họ này bao gồm khoảng 41 loài cây thân thảo trong 4-5 chi, bao gồm chi Narthecium

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales

CÁC CHI
Petrosavia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024