Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Myrtales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sim
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Đào kim nương, gọi theo tên chi Myrtus với danh pháp khoa học: Myrtales, còn gọi là bộ Sim (gọi theo tên chi Rhodomyrtus) là một bộ trong thực vật có hoa lớp hai lá mầm và nhánh hoa Hồng.

Bộ Myrtales chiếm khoảng 6% sự đa dạng trong thực vật hai lá mầm thật sự phần lõi. Các hóa thạch được coi là của bộ này có niên đại khoảng 65 triệu năm trước (Crepet và ctv., 2004). Các loài sâu bướm Lycaenidae được tìm thấy rất phổ biến trên các thành viên của bộ này (đặc biệt là các họ Lythraceae, Myrtaceae, Combretaceae).

Vị trí của bộ Myrtales trong nhánh Hoa hồng là không ổn định trong các phân tích rbcL gần đây của thực vật hạt kín (Hilu và ctv., 2003). Quan hệ trong bộ cũng đã được nghiên cứu khá chi tiết trong các công trình của Conti và ctv. (1996, 1998, 1999, 2002), Sytsma và ctv. (1998, 2004), Clausing và Renner (2001: Melastomataceae), Schönenberger và Conti (2001, 2003: chủ yếu là Oliniaceae) hay Wilson và ctv. (2005: Myrtaceae nghĩa rộng) và cây phát sinh loài đưa ra tại đây là dựa theo các ấn phẩm đó. Vị trí của họ Combretaceae dường như vẫn chưa rõ ràng.

Theo APG II thì bộ này chứa 11 họ với 380 chi và trên 11.000 loài. Các họ sau là điển hình trong các phân loại mới nhất:

    * Họ Alzateaceae
    * Họ Combretaceae
    * Họ Crypteroniaceae
    * Họ Heteropyxidaceae (APG II coi là một phần của Myrtaceae)
    * Họ Lythraceae (họ trân châu, thiên khuất)
    * Họ Melastomataceae (Họ Mua)
    * Họ Memecylaceae
    * Họ Myrtaceae (họ đào kim nương, sim)
    * Họ Oliniaceae
    * Họ Onagraceae (họ anh thảo chiều)
    * Họ Penaeaceae
    * Họ Psiloxylaceae (APG II coi là một phần của Myrtaceae)
    * Họ Rhynchocalycaceae
    * Họ Vochysiaceae

Trong hệ thống phân loại Cronquist cũ gần như về cơ bản có sự phân loại giống như trên, ngoại trừ họ Vochysiaceae nằm trong bộ Polygalales và họ Thymelaeaceae được đưa vào đây. Các họ Sonneratiaceae, Trapaceae và Punicaceae được loại ra khỏi họ Trân châu (Lythraceae), trong khi các họ Psioxylaceae và Heteropyxidaceae được cho vào họ Đào kim nương (Myrtaceae), và họ Memecyclaceae nằm trong họ Mua (Melastomataceae).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024