Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Myrsinaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đơn nem (Cơm nguội)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Myrsinaceae R.Br. 1810

Cây thấp với lá mọc cách thường có tuyến mép lõm xuống.

Cụm hoa thường mọc thành ngù. Hoa đều có các cánh hoa hợp lại thành hình chuông thường có chấm tuyến, 5 nhị.

Quả hình cầu mọng nước thường có 1 vòi nhọn ở đỉnh

Thế giới có 38 chi, 1000 loài, phân bố ở Ôn đới ấm và nhiệt đới.

Việt Nam có 6 chi, 140 loài

Phân loại: Họ này có 2 phân họ Maesoideae, Myrsinoideae

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, làm thuốc. Nổi tiếng cây lá khôi (Ardisia silvestris) dùng để chữa đau dạ dày.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Primulales

CÁC CHI
Aegicera
Ardisia
Embelia
Maesa
Myrsine

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024