Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Myristicaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Máu chó (Nhục đậu khấu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây thân gỗ, lá đơn, mọc cách. Nhóm này rất đặc trưng do thân, cành thường có nhựa mủ màu đỏ (giống như máu chó nên họ này được gọi là Máu chó) và lá thường có lông hình sao.

Quan hệ họ hàng gần gũi với Na (Annonaceae): hoa có mẫu 3, hạt có nội nhũ cuốn.

Hoa đơn tính khác gốc, không có cánh hoa, chỉ nhị thường hợp thành cột, bao phấn dính lại thành khối, lá noãn 1, quả nạc nhưng mở bằng 2 van.

Hạt được bọc bởi tử y màu đỏ hay vàng.

Thế giới có 16 chi, 380 loài, phân bố ở chấu Á, châu Mỹ, châu Phi và đảo Madagasca.

Ở Việt Nam họ này có 3 chi và 25 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales

CÁC CHI
Horsfieldia
Knema
Myristica

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024