Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Myricales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dâu rượu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Thanh mai (danh pháp khoa học: Myricales) là tên gọi của một bộ thực vật, được công nhận trong một vài hệ thống phân loại thực vật. Trong hệ thống phân loại năm 1981 của Arthur John Cronquist bộ này chỉ chứa một họ (Myricaceae) với khoảng 50 loài trong thực vật hai lá mầm, thuộc phân lớp Kim lũ mai (Hamamelidae). Hệ thống APG II năm 2003 không công nhận bộ này và đặt họ duy nhất của nó trong bộ Dẻ (Fagales).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Myricaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024