Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Myricaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dâu rượu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Myricaceae Blume 1829

Cây gỗ nhỏ hay bụi. Lá hình thìa hay mác ngược.

Cụm hoa dạng bông cùng gốc. Hoa đực luôn luôn có hai hoa nhỏ, nhị thường 4 với đĩa mật ở gốc, chỉ dính ở gốc. Hoa cái có 2 - 4 lá hoa, không đĩa mật. Bầu trên một ô với 2 đầu nhuỵ.

Quả nhỏ thô

Thế giới có 2 và 35 loài, phân bố ở toàn cầu, chủ yếu ở nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Việt Nam có 1 chi, 2 loài.

Phân loại: Họ này có họ hàng với Betulaceae nhưng một số cho nó có họ hàng với Juglandaceae.

Giá trị kinh tế: Quả đun lên để sản xuất sáp và dùng để chế rượu vang (Myrica esculenta).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myricales

CÁC CHI
Myrica

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024