Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Myoporaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bách sao, Chọ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Myoporaceae - Họ Bách sao.

Khá gần với Scrophulariaceae, nhưng ở đây là cây bụi hay cây gỗ nhỏ. Lá đơn, thường mọc cách (ít khi mọc đối).

Bao phấn tách đôi thành 2 nửa gần rời nhau ở gốc và chỉ dính nhau ở đỉnh. Bầu thường 2 ô, mỗi ô chứa 2 noãn bên hoặc 4-8 noãn chồng chất từng đôi. Ít khi bầu chia bởi vách giả thành 3-10 ô.

Quả dạng hạch.

Thế giới có 5 chi và 180 loài, phân bố ở các nước Nhiệt đới.

Ở Việt Nam có 1 chi và 1 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales

CÁC CHI
Myopora

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024