Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Monimiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kì bạc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ, lá đơn, mọc đối. Rất đặc trưng bởi có ống hoa hình chén (hypanthium) do đế hoa lõm xuống tạo thành chứa nhị và lá noãn ở trong, gần giốn như ở một số chỉ của họ hoa Hồng (Rosaceae) nhưng họ này bao phấn rất thoái hóa, nhị mang 2 tuyến nhỏ ở gốc (dấu vết của 3 bó nhị) và bao phấn thường nở bằng van.

Trên thế giới có 30 chi và 450 loài, phân bố ở các nước nhiệt đới, chủ yếu ở Nam bán cầu, đặc biệt là Nam Mỹ.

Ở Việt Nam chỉ có 1 chi 1 loài duy nhất là Kibara polyantha

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales

CÁC CHI
Kibara

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024