Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Mimosaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trinh nữ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Mimosaceae R.Br. 1814

Lá kép lông chim lẻ thường 2 lần, gồm rất nhiều lá chét bé. Lá kèm đôi khi biến thành gai, thường mặt trên của cuống có tuyến.

Cụm hoa hình đầu với các hoa đều. Hoa mẫu 5, đều với cánh hoa xếp van.

Quả đậu

Thế giới có 60 chi, 2800 loài, phân bố ở Chủ yếu ở vùng nhiệt đới

Việt Nam có 15 chi, 65 loài.

Phân loại: Họ được chia làm 5 - 6 tông trên cơ sở lá và bộ nhị: Lá một lần lông chim: Inga, hai lần lông chim: Pithecellobium; nhị nhiều: Acacia, 5 - 10 nhị: Mimosa, Neptunia hoặc dựa trên hạt phấn và chia thành 5 nhóm khác nhau.

Giá trị kinh tế: Lấy gỗ (Xylia, Acacia, Archidendron), làm cảnh (Acacia, Calliandra), làm thuốc, làm phân xanh, thức ăn gia súc và cải tạo đất (Mimosa, Neptunia).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024