Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Miliusa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae

CÁC LOÀI
Miliusa astiana
Miliusa baillonii
Miliusa balansae
Miliusa bangoiensis
Miliusa campanulata
Miliusa ninhbinhensis
Miliusa renuitipitata
Miliusa sinensis
Miliusa tenuitipotta
Miliusa velutina

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024